IP BOX dla programistów

Tworzenie oprogramowania stanowi prace B+R, a programiści mogą korzystać z 5% stawki PIT.

Klienci TaxLab - programiści prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze - uzyskali korzystne indywidualne interpretacje podatkowe, w których Dyrektor KIS potwierdził, że:

  • prace nad stworzeniem oprogramowania stanowią działalność badawczo-rozwojową (B+R), oraz
  • programiści uzyskując przychody z przeniesienia praw autorskich do oprogramowania mogą korzystać z IP Box, czyli 5% stawki PIT.

W szeregu wydawanych wcześniej przez Dyrektora KIS interpretacji potwierdzane było to, że programiści mogą korzystać z IP Box, natomiast na ogół wnioskodawcy sami określali swoje prace jako stanowiące prace B+R. Nasi klienci uzyskali natomiast wyraźne potwierdzenie, że prowadzone przez nich prace programistyczne stanowią w ocenie organu podatkowego działalność B+R. W efekcie, możliwe staje się bezpieczne skorzystanie przez nich z 5% stawki PIT, zamiast podstawowej stawki 19%.