Nowe przepisy VAT dotyczące bonów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy regulujące sposób opodatkowania VAT bonów (voucherów) dostosowujące przepisy ustawy o VAT do wymogów unijnych.

Czytaj więcej