Non-profit i sektor publiczny

Pomagamy samorządom oraz fundacjom i stowarzyszeniom w ich problemach podatkowych.